jueves, 18 de diciembre de 2008

Y boi a gollws ei bidyn, yr orchest glatsho bant a'r plentyn siawns


Digwiddws ifi fwrw ar draws hen ffrind ysgol yn Basingstoke ddoe. Odd e’n dipyn o syrpreis idd’i weld e, ond draw fynna ma fe’n byw nawr ac yn gwitho fel pensaer. Ma’n rhaid bo fe’n rowlo mewn arian ond hei - wi ddim yn genfigennus. Un dwyrnod, pan odd e yn yr Ysgol Uwchradd, fe ddylws e ei bidyn yn ei gopish a nath Mrs Evans y nyrs ddim doti TCP ar y cwt ac ath ei bidyn e’n septig a chwmpo off. Man nhw’n gweud taw dim ond stwmpyn o goc sy gida fe nawr a bo fe’n lwcus y jawl bo fe heb golli ‘i geillia ne’ bysa fe’n siarad fel Mickey Mouse. Gwell gen i gadw fy mhidyn na chal holl aur y byd a’i berlau mân – all arian ddim prynu popith ac ifi wedi gweld pidyn rhyw 'sex change menyw i ddyn' ar y teli ac odd e ddim yn edrych yn fwy na chlitoris mawr ar ôl colli poppers drosto - ac wi’n rhyw ama taw hwnna oedd e, gwath odd e ddim gwerth yr arian os talws e amdano.

Dai Dickless odd pawb yn ei alw fe yn y cwm heblaw am ei deulu ac athrawon yr ysgol, a odd yn ei alw fe’n David Nicholas - ond â’m llaw ar fy nghalon, alla i ddim gweud a yw’r stori ‘na’n wir ne bido. Odd Dai wastod yn gwadu’r peth ond eto i gyd, odd e byth yn folon dangos ‘i bidyn inni ac fe droia fe miwn i’r Incredible Hulk tasan ni’n jwmpo arno fe a threial tynnu ei drwser fe off i gal gweld. Wedi meddwl, ‘nela fe byth ymuno yn y gêm ‘am y cyntaf i ddod’ roen ni’n cal y tu ôl i sied y gofalwr chwaith; dim hyd yn oed pan nath Llinos Lovelace ddod i’n helpu ni mas trwy dynnu ei thop a’i nicars hi off a dangos ei thits a’i ffwrch fforest inni – ac odd bron pob un crwt yn yr ysgol yn cymryd rhan y dwyrnod ‘ny, hyd yn oed Hywel Bum odd yn y seithfed nef pan wetson ni bo fe’n cal dyfarnu’r gystadleuath.

Wi ddim yn ei feio fe am ganu’n iach i’r cwm; dyw’r bobol sy’n byw yno byth yn anghofio, a bysa hanas ei bidyn yn cal ei phaso ‘mlan o genhedlath i genhedlath a hynny hyd yn oed ar ôl iddo fe fod chwe throedfedd o dan y pridd. Fysa fe ddim yn cal lot o lwc gida’r menwod chwaith; wi’n gwpod bod dynon yn cretu nag yw seis yn bwysig i fenyw ond ifi ariod wedi clwad menyw yn gweud hwnna o ddifri, a bysa stwmpyn bach yn no go area i’r fenyw fwya despret. Wrth gwrs bod rhai menwod yn gweud celwydd, ond does ond isha iti etrych ar y Dildos King Kong man nhw’n gwyrthu yn Anne Summers i wpod nad yw’r peth yn wir.

Gadewas i’r cwm am bod Lydia Gambinini wedi gweud bod hi’n cario fy mhlentyn ac own i ddim isha i’r Child Support Agency gal gafal arno i. Odd hi’n cwrso fi rownd y pentra am wthnosa cyn bo fi’n bygro off a dyla’r trên i Lundain. Wedi’r cwbwl, dim ond rhyw antur feddwol odd hi wrth y bus stop tu fas i’r Con club ac own i’m yn meddwl bod sberms yn gallu oifad lan afon. Fi glwas i wedyn bod hi wedi treial pino’r paternity ar y boi ‘ma sy’n gwitho i S4C a thrwy lwc, dath y profion lan yn bositif a hitha’n bwrw’r jacpot am fod y boi ‘na yn ennill ffortiwn.

Mae’n depyg bod Lydia wedi gweud wrth bawb nôl yn y cwm bod hi mor falch taw nace fi odd y tad ne’ bysa’r babi wedi dod mas yn edrych fel Pinocchio. Am ffycin cheek a dyw fy nhrwyn ddim mor fawr a ‘ny. Ta p’un i, mae pawb yn gweud bod y plentyn yn edrych fel munchkin sydd ddim yn gweud lot am y boi o S4C. Fi alla i fynd nôl i’r cwm nawr a dyla fy mhen yn uchal, ond wi wedi setlo fan ‘yn ar hyn o bryd; gewn ni weld be’ ddigwiddiff yn y dyfodol - er ‘taswn i’n mynd nôl, wi’n siwr bysa rhai yn dal i gretu taw fi bia’r ffycin munchkin.

No hay comentarios: