sábado, 13 de diciembre de 2008

Tits, blew a ffani go lew, un corrach cas a dynon tew


Yn Basingstoke wi’n gwitho’r wthnos hyn ac ma’r lle ma’n llawn dop o bishis siapus â’u coesa’n mynd i lan tsha’r Nefoedd. Yn anffodus, wi’n gwitho gida Mair Gorrach ac dyw hi ddim ymysg y petha perta a greodd Duw. Ma' ddi ond biti four foot five ac wi’n siwr bod hi wedi shrinco ers y tro diwetha ifi ei gweld hi. Bob Nadolig ers blynydda, mae hi’n acto yn y pantomeim yn Neuadd y Dre ym Mhontyberem ond ma’r cwmni’n perfformo 'Jack And The Beanstalk' eleni yn lle’r 'Snow White' arferol a dim ond rhan pen-ôl Matilda y fuwch on nhw’n folon rhoi iddi. Odd hi ddim yn rhy keen i saco ei phen hi rhwnt coesa rhyw strab ddwywaith y dydd a theirgwaith ar ddydd Satwrn, felly dath hi i witho gida ni.

Ma’ Mair yn hen surbwch, cofia - yn gas a swrth ond ma pobol fach i gyd fel ‘ny on’d ŷn nhw; wi’n eu gweld nhw’n depyg i’r fffycin chichiwawas ‘na wrthi’n cnoi a chlapan o gwmpas dy drad. Wi’m yn cretu bod hi’n lico fi ryw lawar chwaith; pob tro wi’n neud sylw biti menyw sy’n paso hibo, ma’ ddi’n mynd ar gefan ei cheffy gwyn a chal uffach o go arno i. Wi’n cretu bod hi’n un o’r ffeminists ‘na ac fi alla i weld pam – gida’r mwstash sydd ‘da ddi, bysa hi’n gallu paso am Adolf Hitler ‘tasa hi ddim yn dishgwl fel corrach.

Own i’n gwitho gida Tomas Tanc o Lanpumsaint cyn bod honco wedi cyrradd ond bu raid iddo fe fynd gytra am bod appointment gida fe â’i feddyg. Wi’m yn cretu daw e nôl nawr a bydda i’n gorffod rhoi lan a’r ddrychiolath ‘na am wthnos arall. Wi’n itha trist biti hwnna gwath own i’n tynnu’n mlan yn dda ‘da Tomas a ‘sda fi ddim gair drwg i weud amdano fe sy’n fwy na alla i weud am Mair ffycin Gorrach.

Ma’ gen i feddwl mawr o Tomas. Odd e’n arfadd bod yn 25 stôn ond ma’ fe wedi dod i lawr i 13 stôn nawr a sdim lot o ddynon tew all neud hwnna. Ma fe’n mynd i weld y meddyg yn Ysbyty Singleton yn Abertawe i gal gweld os yw hi’n bosib iddo fe gal llawdriniath fel y tummy tucks ‘na er mwyn cal gwarad o’r holl groen slac sy’n hongad off e. Wi’m isha gweud dim byd cas am ei sefyllfa ond ma fe’n gallu codi’r croen slac lle’r odd ei dits e’n arfadd bod a’i roi e drost ei ben e - a dyw hwnna ddim yn beth normal odi fe.

Ma' fe’n eitha self-conscious ambwti’r holl groen ‘na sy’n hongad off e ac yn sbredo i bobman - ac alla i ddim ei feio fe a gwed y gwir; byswn inna’n lladd fy hunan ‘tawn i yn yr un sefyllfa, ond ifi ariod wedi byta cymaint â fe, felly fi’n iawn. Y tro cynta ifi gwrddyd ag e, fi benderfynas i bod hi’n well son am ei broblam a chal y sgwrs annifyr 'na mas o’r ffordd am ei bod hi’n amhosibl pido â sylwi ar ei siâp od - ac fi’n un o’r bobol ‘naiff weiddu bod yr Ymherawdwr yn borcyn; wi ddim yn un o’r liberals ‘na sy’n gweud bod rhywun salw yn bert. Gormod o geg odw i, ma'n depyg. Digwdd bod ifi sôn am y ffilm The Silence of The Lambs lle ma Buffalo Bill yn lladd y menwod tew ‘ma er mwyn iwso eu croen nhw fel dillad am ei fod e’n transexual ne rwpath. Buo i’n jocan gida Tomas wedyn bod e’n lwcus bo Buffalo Bill heb ei ladd e ne’ bysa fe wedi cal digon o groen sbar i daclu Girls Aloud gyda sawl newidiad dillad ar gyfer cylchdaith chwe mis. Odd e’n timlo’n relaxed gida fi wedyn ac oen ni’n gallu jocan gyda’n gilydd. Nath e wyrthin hefyd, felly wi’m yn meddwl bo fi wedi bod yn insensitive.

No hay comentarios: