viernes, 4 de julio de 2008

Fi wela i â’m llygad bach i rwpath yn dychra ag U.Veo, veo una cosa que empieza con U.”medda fi
“Una botella de Vodka”
medda Xosé

Roedd Xosé yn llygad ei le, felly fe bennon ni’r gêm a mynd ati i bennu’r botel ‘na hefyd. Ryw ‘chydig wedyn, ethon ni i’r siop i brynu potelaid arall o Fodca, carton arall o sudd tomato ac iwso’r ‘worcester sauce’ a’r ‘tabasco’ oedd gyda ni yn y tŷ er mwyn creu Bloody Mary sy’n digwdd cal ei alw yn Bloody Mary yn Sbaeneg – ac yn y Gymraeg am a’r wn i.

Wrth gwrs, ffigur hanesyddol yw Bloody Mary ne' Mari Waedlyd, a hithau o linach y Tuduriaid. Fe wnath hi awdurdodi llosgi dros 300 o wrthwynebwyr crefyddol wrth y stanc pan oedd hi mewn tymer ddrwg iawn yn ystod ei misglwyf, a dyna pam cas hi’r enw Mari Waedlyd. Own i ddim yn gwpod hwnna off hand; bu imi wglo’r enw sbelan yn ôl er mwyn creu argraff ar bobol mewn partïon pan 'rown i'n gweld rhywun yn ifad Bloody Mary. Er hynny, wi yn gwpod bod Bloody Mary yn enw ar un o’r cymeriadau yn y sioe gerdd 'South Pacific' ac odd dim rhaid ifi edrych hwnna lan. Os bydda i wedi meddwi digon, bydda i’n canu un o’i chaneuon hi mas o’r sioe, mewn acen sy’n reit depyg i Jonathan Ross. Ma’n dychra off fel hyn:

♫♫ Ha-ppy, ha-ppy, ha-ppy, ha-ppy talk
Talk about things you like to do
You got to have a dweam, if you don't have a dweam
How you gonna have a dweam come twu? ♫

Ma’n eitha trist bo fi’n gwpod y geiriau i gyd i’r gân ‘na, ond be ffwc – wi wastod yn cal fy ngwahodd nôl i’r partis 'ma. Ma gen i gasgliad o ffeithiau rhyfeddol eraill y bydda i’n dod mas â nhw os bydd y sgwrs yn troi at wleidyddiaeth neu bêl-droed. Dyma rai wi’n dueddol o gofio os bydda i’n ifad fodca. Mae gen i rai gwath o lawar y bydda i’n eu cofio ar ôl ifad Strongbow, ond am ifi fod ar y fodca nithwr – rheinco rwyt ti’n eu cal heddi:

Does dim blew ar aeliau’r ‘Mona Lisa’.

Mae cocrotsh yn dal i fyw os colliff e ei ben ond ma’n llwgu i farwolaeth ar ol biti naw niwrnod os nag yw e’n dod o hyd iddo fe.

Mae jiráff ac Elin Davies o Lanllwni yn gallu iwso eu tafodau i glau eu clustiau.

Brenin y calonnau yw’r unig frenin heb fwstash mewn pac o gardiau chwarae.

Roedd Alun Davies AC yn gallu llio ei dwll tin ei hunan ond erbyn hyn, dyw e ddim mor ystwyth, a dim ond twll tin Rhodri Morgan ma’n gallu cal hyd iddo.

Mae dynion yn chwe gwaith fwy tebygol o gael eu bwrw gan lychad/tan/goleuni na menywod, ac mewn parti, rwyf inna’n chwe gwaith fwy tebygol o gal fy wado gin rywun na’r dyn cyffredin.

Roedd Martin Evans Cwmparc, yn gallu sugno ei bidyn ei hunan cyn iddo fe fagu bol cwrw yn y coleg.

Ma’r gair ‘corner’ yn Sysnag yn swno fel y gair am gont yn yr Alisieg.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

South Pacific!!! - wyt ti'n gay? -:)

Cer i Grafu dijo...

Gay dear, who dear, me dear, no dear. How very dare you -:)

Anónimo dijo...

Looks like you are an expert in this field, you really got some great points there, thanks.

- Robson