domingo, 6 de julio de 2008

Melltith trais a'i ganlyniadau


Odd Xosé, Pablo a fi’n cerad yn hamddenol braf i lawr Battersea High Street ddoe ac wrth droi’r cornel tuag at Clapham Junction, fe welson ni’r ddou Bwyliad ‘ma’n ymladd â’i giddil y tu fas i dafarn y ‘Cock ‘n Hen’ – ffeit eithaf cas odd hi hefyd a’r dyrnau a’r trad yn mynd i bob man. Odd tair ne' betar merch o’u cwmpas a nhwtha’n mynd bach yn hysterical a gweiddu ar y ddou i stopid, ne’ walla oen nhw’n annog eu ffefryn nhw mlan, ond alla i ddim bod yn siwr - wi’m yn deall Pwyleg. Ma’n gas gen i drais, ma’n troi fy stumog i ac ifi’n timlo’n dost, ond fi netho i feto Xosé pum punt y bysa’r un yn y crys gwyrdd yn ennill - ond bron cyn shiglo llaw ar y bet ‘na, fe ‘nath y ffycar yn y crys gwyrdd gwmpo i lawr ar bwys y pafin a gwrthod sefyll lan ac fel ‘na dath y ffeit i ben. Own i’n tampan a bu bron ifi fynd lan a rhoi cic iddo fe fy hunan. Fi gollas i bum punt ar gownt y bastard ‘na – fi alswn i fod wedi pyrnu wyth gan o Blackthorn Cider sydd ar gynnig yn Somerfield am £2.00 boba pedwar a dal bod £1.00 ar ôl ifi gal bar mawr o Cadbury’s Fruit ‘n Nut sydd hefyd ar gynnig sbeshal.

Ma’ Llundain wedi mynd yn lle treisgar ofnadw yn ddiweddar – yn wath na chynt. Ma’ na wetiad yn y Gymrag sy’n sôn am fwrw cyllyll a ffyrcs pan fo hi’n pisho bwrw. ‘Sdim rhaid iddi hi fwrw glaw cyn bod y cyllyll yn bwrw i lawr arnot ti fan hyn, ac ma’ plant heddi yn Llundain yn edrych yn debycach i anghenfil Frankenstein na phlant am bod cymid o glwyfau cyllyll drost eu cyrff. Wn i’m be ffwc wi’n ei neud ‘ma – bydd raid ifi symud mas o’r ‘shithole’ cyn bo hir.

Ma’ gen i graith eitha hir ar fy nhalcan am ifi gerad i mewn i bostyn lamp unwaith, ac mae gin Xosé graith ar ei stumog ar ôl i’r meddyg gwmpo a'i glwyfo wrth dorri’r umbilical cord ar ôl i Xosé ddod mas o groth ei fam. Fe gas y nyrs a dowlws y croen banana ar lawr yr ‘ystafell dynnu babis mas’ ei diswyddo wedyn ond odd hwnna fawr o gysur i Xosé na'i fam e ar y pryd. Mae Xosé yn dueddol o ddangos y graith ‘ma i’r byd a’r betws a gweud iddo fe ei chal hi ar ôl ymladd â chrocodeil ar lannau’r Costa da Morte yng Ngalisia. Mae gen i greithiau cas eraill ymhobman hefyd, ac fi wna i stori stiwpid lan biti pob un o’nhw os daw’r cyfle. Mae Xosé a finna’n rhannu’r un fath o hiwmor (?!) yn hynny o beth, ond fe synnat ti faint o bobl sy’n cretu pob gair. Dyw Pablo ddim yn gwerthfawrogi’r hiwmor wrth gwrs, ac fe ‘naiff e rolio ei lecid e lan a chrychu ei dalcan os gwetiff yr un o’ ni rwpath twp. Odd mam yn arfadd gweud bo fi’n dod mas a phetha dwl oherwydd y cnoc geso i ar fy mhen i pan gwmpas i mas o’r pram y tu fas i gaffi Mr Gambinini pan own i’n fabi bach – ond wi’m yn cofio hwnna. Does posib plesio pawb oes e, ac wi’m yn becso biti’r peth - hyd yn oed os gweta i galon y gwir, ma’ pobol yn dal i feddwl ‘bo fi’n pisan biti.

1 comentario:

Wierdo dijo...

Mi roddodd ffrind i mo lot o bwysa mlaen pan ddoth o i coleg (oddon dew eniwe, ond wan man DEW) a gatho lot o stretch marks ar i fol achos bodo di rhoi gymaint o bwysa mlaen mor gyflym. Oddo arfer dweud wrth bobl mai marcia oedden nw ar ol iddo fo gal i rapio gin deigr.

Ma'n fy mhoeni fod bobl yn ei goelio.