domingo, 16 de marzo de 2008

Fi, Rob a Boy George


Fi own i fod mynd mas gyda Rob brynhawn ddoe i watsho’r gêm rygbi – Cymru yn erbyn Ffrainc. Dydd Satwn oedd hwnna ond ffonas i fe ddydd Gwenar i fynd mas am beint ac odd e’n fffilu dod – gas gen i ffrindia sydd ddim yn folon rhoi popith o’r neilltu i fynd mas gyda fi.

Galswn i fod wedi cwrddyd lan â Pablo a Xosé a oedd yn mynd i weld rhyw ddawnswyr fflamenco acha llwyfan yn Earls Court; ‘netho i addo y byswn i’n mynd gyda nhw i weld y ‘crap’ ‘na sbel yn ôl ond dyma’r dydd yn cyrradd ac fi wetas i bod gen i ddolur rhydd er mwyn dod mas o ge.

Ta p’un i, boi dicon cyfeillgar odw i ac fi af i mas ar ‘mhen m’unan heb boeni dim – ‘na i wastod siarad â rhywun er taw yn Llundain wi’n byw a bod pawb yn meddwl taw un off dy ben wyt ti os siaradi di â rhywun wrth dy ochor. Wrth lwc, llwyddais i gael cwpwl o ‘e’’s off y boi drygi ‘ma a buas i wrthi’n dawnso tan oriau mân y bora yn ‘Revenge’ yn Vauxhall.

Dyna fi wedyn nôl yn y fflat a gwawr bora dy’ Satwn yn cyrradd a finna’n pallu cysgu am bo’ fi wedi cymeryd y ffycin ‘e’s ‘na. Er mwyn cysgu, fi benderfynas i gael wanc bach wrth wylio’r stwff ‘na sy ‘da nhw ar x-tube - nid bo fi angen hwnnw; mae gen i feddwl digon da er mwyn creu ffantasi a mae da’ fi eithaf ‘back catalogue’ o brofiadau rhywiol i feddwl drostyn nhw – rhai da a rhai dim cystlad – ond ffordd rhwydd o gal y plwm i’r pensil heb bo’ fi’n gorffod meddwl rhyw lawar yw’r fideos ‘ma.

Isha cysgu odw i ar ôl wanc – ma hwnna wastod yn digwdd - ac yn rhyfedd ddigon, yr un peth odw i ar ôl rhyw go iawn hefyd; wn i’m pam ond ma’ pob un dyn fel ‘ny - ond ŷn nhw. Wi’n reit dda ar ‘fore play’ cyn ei wpo fe i mewn a dod, ond wedyn ‘sda fi ddim ‘mynadd am yr ‘after play’ – yr holl gwtsho a’r ‘shit’ ‘na; cysgu ifi’n moyn ei wneud a dyna be’ na’ fi. Dyna pam wi’n meddwl bod rhyw yn well yn y gwely na sielffo yn yr awyr agored yn erbyn rhyw golfan ne’i gilydd – mae’n erbyn y gyfraith hefyd ac os cwmpid di i gysgu yng nghanol rhyw goedwig yn rhywla, fe elli di farw o ‘hypothermia’ a phwy sydd isha marw fel ‘na a’th goc yn hongad mas o dy gopish.

Etho i ddim i weld y rygbi gyda Rob ond fi gwrddas i lan ag e yn hwyr nos Satwrn ac ynta’n racs a finna a’m llecid yn troi a throelli - ond yn weddol sobor. Cwrddson ni yn Soho wi'n cretu, ond alla i ddim bod yn siwr. Welson ni’r canwr Boy George mewn un dafarn – dyna iti foi sy’n mynd o dwll i dwll ontefe. Buws e wrthi’n clau strydoedd yn Efrog Newydd fel cosb am ryw gamwedd neu’i gilydd ryw ‘chydig yn ôl ond wrth ddarllin yr ‘Evening Standard’ – ma’r cachu ar ei ben e ‘to. ‘Nath e wadd rhyw ‘rent boy’ neu fodel ne’ rywun off y rhyngrwyd i’dd ei dŷ fe ac wedyn, dyma fe’n cadwyno’r boi ‘ma wrth ryw wal yn ei selar er mwyn gal ei ffordd gyda fe. Yn ôl y papur, dyma’r boi ‘ma yn diengyd yn y diwadd a mynd yn syth at yr heddlu – rhyfadd yw bywyd ‘celebrities’ ontefe. Ta p’un i, dyma Boy George yn dod i mewn i’r dafarn ‘ma a phawb yn dechrau canu fel joc yn cyfeirio at y digwyddiad hwnnw – Do you really want to hurt me, do you really want to make me cry - un o’i ganeuon mas o ‘Culture Club’ ontefe. Roedd Rob yn canu’n fwy na neb – ma’ fa’n dod o Sgiwen a gweiddu siarad maen nhw yn y fanna ar y gora – wrth iddo weid ‘shwmae’ wrthot ti, mae ei lais e’n creu daeargryn

Wetas i ddim byd na chanu ne’ ddim ond mae’n depyg odd y Boy George ‘ma yn meddwl bo’ fi’n dod o Sgiwen a’m llais inna oedd wrthi yn fwy na neb - a dyma fe’n dishgwl yn myw fy llygaid a gweid wrtho i’n reit gas wrth droi ar ei sawdwl a cherad mas:

They’ve already cast the joker for Batman – Heath Ledger - and although he’s fucking dead now, the films in the can so do give it a fucking rest, gorgeous!

‘Sneb wedi galw ‘gorgeous’ arno i o’r blaen a llai byth rhyw ‘celebrity’. Rown i’n teimlo ar ben fy nigon, a doedd ots gen i bod Rob yn pisho ei hunan wyrthin wrth fy ochor. Mae Boy George yn lico lladd ar bawb - Madonna, Elton John, George Michael - ac erbyn hyn ifi wedi cal blas ei dafod hefyd, ond nid yn llythrennol cofia!

2 comentarios:

Wierdo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Anónimo dijo...

Gorgeous!! Dodd Georgie Boy ddim yn gwbod i hanner hi! Athronyddu am wanco a shago .....jiw wi moyn mwy o hyn achan. Dere 'achan - CYM!