lunes, 24 de marzo de 2008

Colli cymydog a ffindo fy sbectol


Geso i yffach o sioc wthnos ddwetha; dyma fi’n darllin y ‘South London Press’ a dod ar draws y pwtyn ‘ma sy’n sôn am fy nghymydog Mr Wilderbeast:

The Victoria Line was down for most of Wednesday afternoon due to either an unfortunate accident or a successful suicide attempt at Vauxhall underground station. The remains of Mr Edgar Frederik Wilderbeast of St George House, Battersea were later found half-way towards Stockwell whilst his head was eventually found at Brixton Station.

Druan o Edgar. Gobeitho nad oedd e wedi gwneud diwadd arno'i hunan, a taw damwain oedd y cwbwl. Ma’r platfforms yn mynd yn reit brysur yn y gorsafoedd ‘ma a bysa hi’n hawdd cwmpo off yr ochor - yn enwedig os wyt ti’n feddw a welas i eriod mo Mr Wilderbeast yn sobor.

Mae hunanladdiad yn weithred hunanol ond yw e. Mae pobol yn ei wneud e ar y rheilffordd danddaearol trwy’r amsar ac ma’n bygro lan y lein am oriau bwy gilydd. Os wyt ti ar frys i fynd i rywla, does obaith iti wedyn. Wi’n ffilu deall pam nad ŷn nhw’n towlu eu hunain i mewn i’r afon Tafwys – dyw hwnna ddim yn effeithio ar neb, ond mae’n depyg 'bod nhw’n moyn y sylw.

Bu’r peth yn pwyso ar fy meddwl i am sawl dwyrnod. Yn y diwadd, fi benderfynas i dwgyd bwnshad o ddaffidowndilis o’r ardd fotaneg yn Battersea Park a’u gatal nhw mewn can o ‘Strongbow’ y tu fas i ddrws ei fflat. Dyma Pablo yn gwed wrtho i wedyn y dylswn i roi cwpwl o bunnoedd trwy’r blwch llythyron fel rhodd arall i’r meirw; un o arferion yr Asteciaid yw hwnna - medda fe - ac fe edrychan nhw ar dy ôl di a rhoi eu bendith iti. Fi wetas i wrtho fe i gofio bod Mr Wilderbeast wedi cwmpo o flaen trên, ac felly, ‘odd e’n pallu edrych ar ôl ei hunan heb sôn am ofalu am neb arall. Tynnu 'nghoes i oedd Pablito, siwr iawn - cheso i mo 'ngeni ddoe -ond ifi’n reit ofergoelus ac felly wpas i gwpwl o geiniogau oedd ‘da fi’n sbâr trwy’r blwch – jwst rog ofan.

Fel rown i’n trefnu’r blota yn y can o seidir, dyma Herr Schneider yn dod mas o’i fflat a dechreuson ni siarad am Mr Wilderbeast. Dyma fe'n gweid - Iz good he no dies in iz fflat or ve ‘ave bloody bluebottles everyvhere! Mae’n amlwg nad oedd lot o gydymdeimlad gyda fe ond ifi yn deall ei bwynt e, er hynny. Mae pobol sy’n marw mewn fflatiau yn Llundain yn gallu bod yno am wthnosau cyn bod neb yn sylwi. Dim ond y gwynt a’r cilion sy’n rhoi rhyw gliw iti bod rwpath o’i le. Ma’n uffach o job i gael pwy bynnag corff i’r llawr gwaelod wedyn - yn y lifft sy ‘da ni, o leia! Wneiff arch ddim ffito i mewn yn iawn; bysa rhaid iddyn nhw ei rhoi hi ar ei phen. Bysa’n rhwyddach wpo’r arch i lawr y shwt sbwriel a’i chasglu ar y gwaelod a gwed y gwir. Wi’n cofio’n iawn y drafferth geson ni i gael y soffa lan i’r fflat; bu raid inni dorri’r ffycar ar ei hannar yn y diwadd a’i hoelio ‘ddi nôl at ei gilydd wedyn.

Achubais i ar y cyfle i ofyn iddo fe a odd e’n napod y cymdogion newydd – y rhai odd yn conan am y sŵn pwy noswith. Mae fe’n gweid bod ‘na ddou ddyn yn byw yn y fflat wrth 'ym ochor - Eugene sy’n dod o Fudapest a Jeremy sy’n dod o Ashby-de- la-Zouch a bod gentyn nhw’r pwdl ‘ma o’r enw Rosemary. Own i’n cymeryd yn ganiataol ‘bod nhw’n ‘gay’ pan wetws e hwnna a dyma fe’n ychwanegu – I zink 'zey should paint 'ze poodle pink like a gay man'z rottveiler - a wyrthin ar ben ei jôc ei hunan. Ma’ Herr Schneider i weld yn gwpod popith am bawb – roedd e hyd yn oed yn gwpod fy enw cyntaf i ac wn i’m shwt. Gofynas i a oedd e wedi bod yn y Gestapo ond gwetws e’n reit sarrug taw un o’r Swistir oedd e - I am from Svitzerland, you Velsh fool! idd'i ail-eirio fe'n gywir....

Digwyddws peth rhyfedd echdo – fe gwmpws fy nghot ledar off y bachyn a dyna le’r oedd fy sbectol i’n rolio mas o’r poced ac ar hyd y llawr. Own i’n meddwl bo’ fi wedi hen golli’r sbectol 'na – o leiaf chwe mis yn ôl - ac ifi'n siwr nag on nhw yn y got 'na. Falla’ oedd Pablo yn gwed y gwir ac mae Mr Wilderbeast yn gwneud yn siwr bo fi’n iawn ar ol derbyn y ceiniogau 'na, ond wi wir ddim isha rhyw ysbryd yn gofalu amdano i - ac yn enwedig, un sydd wedi colli ‘i ben - er yn dymuno pob heddwch i’w lwch!

No hay comentarios: