sábado, 14 de junio de 2008

Fy modryb a'i phlentyn siawns


Gas Grizilda a fi ffrae nithiwr a bu’r ddou o’ni wrthi fel ci a chath tan y bora bach. Mae Dracula yn lico dangos ei ddannadd ar ôl agor clawr ei arch am hannar nos, ond mae Grizilda yn lico agor ei cheg sbelan cyn hannar nos a does byth cau arni– ma’n wahanol i Dracula yn hynny o beth.

Ffonas i Rob i ddod mas gyda fi - er mwyn ifi gal bach o ‘moral support’ - ond pan wetas i enw Grizilda, dyco’r ffôn yn mynd yn 'dead' ac own i’n ffilu cal gafal arno fe wetyn. Wi’n napod Rob ac fe naiff e weud bod credyd ei ffôn e wedi dod i ben ond dyw BT ddim yn ‘neud ‘pay as you go’ ar ffôn y tŷ. Fe yw un o’m ffrindia gora fi ac wi’n ei garu fe o waelod calon ond pan ifi’n moyn help gyda Grizilda, welid di ddim o lwch ei ‘sgitsha.

Ma Grizilda’n perthyn ifi a gwed y gwir, ond cyfrinach mawr y teulu yw hi ac gwi ddim i fod i sôn amdeni ddi – ond be ffwc. Yr hanas yw i Anti Eileen – war Dadi - gal shelffad ar bwys y ffair ym Mhorthcawl pan odd hi’n bymthag oed ac esgor ar y ddiawlas hon naw mis wedyn. Myfanwy odd ei henw hi pan welws hi olau dydd, ond Grizilda yw ei henw hi nawr. Ath teulu dadi’n benwan wrth glwad bod Eileen yn fraishg a diwadd y stori fu i Myfanwy gal ei mabwysiadu gan ryw gwpwl o Hampshire a’i throi’n Grizilda.

Ni wetws neb mo’r un gair amdeni nes bod Anti Eileen wedi ennil ffortiwn ar y bingo un tro ac ath reportar y 'Rhondda Leader' ar ôl y stori a ffindo mas trwy glecs y cwm bod hanas y tu ôl i Anti Eileen a bod hi ddim yn gwed calon y gwir wrth y wasg am ei hanes deuluol.

Rôn ni i gyd yn y teulu yn gwpod am hanes Myfanwy ne’ Grizilda, ond bu rhaid ifi, fy mrawd a’m dwy war esgus fod yn ddall a byddar am ei bodolaeth. Glywson ni’r hanas gan Mrs Davies drws nesa sy’n ffilu cadw cyfrinach i safo ei bywyd – ond odd hwnna’n well na ffindo mas trwy’r 'Rhondda Leader'. Odd mam ddim yn folon siarad am y peth wrthon ni – ac rŷn ni heb weld Dadi odd’ ar iddo fe rytag off â’r fenyw ‘ma o Graig Cefn Parc wedi i’r un olaf o’onon ni ddod mas o groth mam. Ta p’un i, wi’n dychra crwydro nawr a phetha’r teulu yw petha’r teulu.

Geson ni ffrae biti’r gantores Amy Whitehouse o bawb; ma’n amlwg ifi bod Amy druan off ei phen ond odd Grizilda ddim yn cytuno. ‘Na i wastod dal fy nhir os fi’n gredu bo’ fi’n iawn biti petha ac fi wna i ddadla gyda’r Pab biti ‘contraception’ os fi’n meddwl bo’ fi’n iawn. Er hynny, gwishgws Grizilda ei het ‘wi’n gwpod yn well na neb’ a chodi ei llaish hi a gwed bo’ fi’n ffycin stiwpid, yn goc oen ac nag odd neb yn lico fi a cherad bant - y teip ‘na o fenyw yw hi, wir Dduw iti.

Ta p’un i, buson ni yn y clwb nos ‘ma ac fi etho i off i bwdu mewn rhyw gornel wedyn, ac fe ath hi off gyda rhyw mong i drio dawnso dawns y sbazmos i sŵn rhyw gân gan George Michael. Ar ddiwadd y noson, fe nethon ni gladdu’r peth a dod yn ffrindiau o ryw fath a chal cwtsh a gwed bod pob dim yn iawn - ond ifi’n dal yn ffiwman. Licswn i weud bo fi’n lico’r fenyw - fy nghyfnither - ond ma’n gas 'da fi’r ast a gwed y gwir. Ma’n teimlo fel ‘community service’ pan ifi’n gorffod mynd mas gyda ddi; nid bo fi’n gorffod, cofia - ond odd mam yn gwed wrtho i i fod yn garedig wrth yr anffodus, ac ma ddi’n reit anffodus - fi weta i ‘ny ‘thot ti nawr.

1 comentario:

Hogyn o Rachub dijo...

Roedden ni'n ysgol yn arfer galw un o ferched y gegin yn Griselda. Nid y pethau deliaf na challach mohoni chwaith, cofiwch yn wir. Saith blynedd y gofynnodd i mi ope bawn am gael cacen gyda'm pryd ac ni ddywedais 'oes' byth ond dyna ni mae rhai pobl jyst yn diceds (dim yn y ffordd unigolion cas, jyst dicks da i ddim i ffwc o neb iwsles)