miércoles, 28 de mayo de 2008

Cwlffyn o fara 'chaws a phowlid o uwd o fewn petar wal


Geson ni bach o ffradach yn y ‘Three Cocks’ yn Walthamstow nos Satwn ond wi’m yn mynd i fecso ryw lot biti fe. Cal peint bach tawal ôn i gyda Rob pan ddath y landlord hibo wrth glasgu gwydrau a gwed rhyw gachu twp wrthon ni ambiti’r ffaith ‘bo ni’n siarad Cymrag â’n giddil. Fi glwas i ‘munan yn twymo lan wetyn a gwetws Rob ifi bido a gwed ‘im byd nôl - ond odd hi’n rhy hwyr erbyn 'ny; ifas i’m peint i ar ei ben a chitsho yn y peint llawn odd ‘da Rob a‘i shoto fe drost y bastard dienid a gwed cwpwl o eiriau reit sarhaus nôl wrtho fe. Wi’m yn cofio be’ wetas i nawr a bod yn onast, ond fe ddaw e lan yn y llys siwr o fod; wi’n gallu bod yn eitha drwg fy nhafod pan ifi’n moyn bod - ac fi’n siwr ifi wed petha fysa’n codi cwiddil arno i ‘tasa mamgu’n digwdd eu clwad nhw.

Own i’n difaru’r dwyrnod wedyn wthgwrs, ac yn timlo’n reit flin dros Rob – 'nath e ddim byd ac ‘yfi odd ar fai. Dodd e ddim yn deg bo fe’n gorffod rhannu cell gyda fi yn Paddington Green Station ond - 'fel ‘na mae' - fel ‘sa Max Boyce yn ei ganu. Wetws e bron dim byd wrthdo i dros y tridiau buson ni 'na, felly wi’n cymryd 'odd e’n itha pissed off biti’r holl nonsens.

Bu raid inni fynd o flan yr ynadon wedyn ar y Dydd Mawrth; bysan ni wedi bod dwyrnod yn llai yn y celloedd ‘tasa hi ddim yn ŵyl y banc ar y Dydd Llun. Wetas i wrth yr ynadon taw fi odd ar fai a thrwy lwc, fe ddath Rob off â’r peth ond ifi ar fechnïaeth ar hyn o bryd ac ifi’n gorffod mynd i riporto i orsaf yr heddlu yn Lavender Hill nes sbo’r achos yn cal ei thraddodi i Lys Y Goron. Wi’n credu bo fi’n cal fy stitsho lan a’r cyhuddiad o ‘assault and battery’ a gwed y gwir, ond be’ ffwc – ma bywyd yn rhy fyr i fecso am betha fel ‘na, ond pam fi Duw pam fi?

Gobitho dywa i off â’r peth – sdim ots ‘da fi ela pythewnos neu fis yn Wormwood Scrubs ond ifi wir ddim isha cal dirwy a gorffod talu costau. Dyw arian ddim yn tyfu ar goed fel 'odd mam yn lico gwed wthdo i. Gwetws landlord y dafarn wrth yr heddlu ‘bo fi wedi towlu peint o sidir drosto, ond nage sidir towlas i drosto fe ond lager Rob – own i’m yn mynd i golli peint o sidir – ma’n rhy ffycin ddrud y dyddia hyn. Mae ‘na dwll yn ei gyhuddiad o’r dychra cynta - a chelwdd yw hwnna buws e’n gwed wrth yr heddlu, ontefe.

Ma’ Robert yn dal heb siarad â fi odd’ ar ‘ny, ac dyw e ddim yn atab y ffôn ‘chwaith. Dydd Merchar yw hi heddi ac oen ni wedi trefnu cwrddyd lan i weld Aliens vs Godzilla a Michael Jackson yn y Prince Charles Theatre yn Soho - a chal peint ne ddou wedyn - ond walla ‘bo fe’n well ifi gadw off y cwrw a'r sidir a'r Smirnoff Ice a gatal llonydd i'r ffilms treisgar 'na a chal cwpwl o ddyddia o ‘contemplation’.

Wara teg i Pablo a Xosé – wetson nhw y bysan nhw wedi gwneud union yr un peth. Man nhw’n gefnogol iawn ifi ac heb ots nac onibai, fe ddelan nhw i’m gweld i pe byswn i gwpwl o wthnosa o dan glo; efalla taw dyna pam rŷn ni’n rhannu’r un fflat ac yn ffrindia bora oes – adar o’r unlliw ontefe; nace 'bo fi'n gwed 'bo Rob ddim yr un fath 'chwaith ond athro yw e, ac ma' fa'n gallu bod yn reit famol wrtho i weitha ac heb fod yn shei wrth roi cerydd ifi.

Os diwadd y gân fydd y carchar, gobeithio y galla i gael y ddedfryd ‘na ifi’n siwr o’i gal am y ‘council tax’ a’r drwydded deledu i gyd-redeg â’r 'assault and battery'; bydd hwnna’n safo arian ac yn lladd tri aderyn â’r un garrag. Ma’ rhaid edrych ar yr ochor bositif i betha witha, ond oes e – ne’ ma’ bowyd yn ormodd o ffycin boen.

No hay comentarios: