domingo, 24 de junio de 2007

Pethau plentyndod


Noson fach dawel heno; does fawr o want arno i ei chlybio hi neu wenwyno’r corff unwaith yn rhagor - mynd yn hen ydw i ac os na fydda i’n ofalus bydda i’n bennu lan yn gwylio ‘dechrau canu dechrau canmol’ ar ol dod nôl o’r cwrdd.
.
Efallai af i mas yn yr wythnos – mae’n debyg bod ‘na ‘speciality stripper’ yn dod i’r ‘Woodsman’. Yn ol y sôn, mae hi’n llyncu biti 10 ping pong ball ac wedyn mae hi’n eu saethu nhw mas o’i ffwrch un ar ôl y llall i sŵn ‘Hey Big Spender’ gan Shirley Bassey – sai’n credu’r peth fy hunan ond mae rhai yn gweid ‘bod hi wedi bod ‘na o’r blaen ac mae’n werth ei gweld.
.
Fe geson nhw ‘male stripper’ ‘na unwaith oedd yn gallu sugno ei bidyn ei hunan – fe driais i wneud hwnna unwaith; mae pob crwtyn ifanc yn gwneud pethau tebyg ontefe, mae’n rhan o dyfu’n ddyn - yr un peth a rhoi dy bidyn yn yr hwfer. Fe dynnais i gyhyryn yn fy nghefn a chreulon o boenus oedd hi hefyd, ond fe geso i wthnos off yr ysgol o’i herwydd, felly roedd hi’n werth yr ymdrech. Fe driodd mam godi cywilydd arno i ac ela llythyr at yr ysgol yn gweid peth tebyg i ‘Ceri will not be in school today as he has pulled a muscle during a vain attempt at self fellatio’. Doedd ffwc o ots gen i, bysa’n cymryd lot mwy na hynna i godi cywilydd arno i. Wedes i wrth bawb ‘bo fi wedi llwyddo ei wneud e hefyd, ond wnes i ddim – own i biti chwe modfedd i ffwrdd oddi wrtho – byddai hynny biti troedfedd neu fwy erbyn hyn.

No hay comentarios: